Nho Viognier là giống nho trắng cho hương vị đậm và thiên về ngọt.

Nho Viognier

Danh sách trống.