Cognac

Cognac

Sành rượu lựa chọn những chai cognac mang đến cho quý vị buổi tiệc hoàn hảo

Khám phá theo tuổi rượu

Rượu Cognac dùng ký hiệu để phân hạng rượu VS-Very Special tương đương 3 sao, loại này trẻ tuổi nhất (tối thiểu 2 năm ủ), V.S.O.P -Very Superior Old Pale tuổi rượu tối thiểu là 4 năm; X.O - Extra Old có tuổi rượu tối thiểu 6 năm